Arhiv novic

Sreda, 5. junij 2024, Velenje

Hisense Europe med najboljšimi, ki jih je EcoVadis ocenil za izjemne trajnostne prakse

Hisense Europe med najboljšimi, ki jih je EcoVadis ocenil za izjemne trajnostne prakse
V Hisense Europe smo prejeli prestižno srebrno nagrado EcoVadis za leto 2024. To priznanje, ki smo ga prvič prejeli lani, ponovno potrjuje zavezanost podjetja k trajnosti in služi kot spodbuda na poti k še bolj odgovornemu poslovanju. Podjetje je v primerjavi z lanskim letom bistveno izboljšalo svojo uvrstitev in se uvrstilo med 11 % najboljših podjetij na svetu, ki jih letos ocenjuje EcoVadis.

EcoVadis predstavlja svetovno priznano orodje za podjetja, ki želijo izboljšati svoje trajnostne prakse, povečati svojo transparentnost in kredibilnost na trgu ter spodbuditi pozitivne spremembe v globalnih dobavnih verigah. Podjetja ocenjujejo s celovitim in metodološko opredeljenim procesom, ki vključuje analizo politik, ukrepov in poročil o ravnanju z okoljem, etiki, praksah trajnostnega naročanja ter delavskih in človekovih pravicah v podjetjih in vzdolž dobavne verige.

Certificirana proizvodna lokacija Hisense Europe v Evropi, kjer izdelujejo aparate blagovnih znamk Hisense, Gorenje in Asko, je letos izboljšala svojo uvrstitev v EcoVadisu in dosegla skupno 68 točk ter se uvrstila med 11 % najboljših ocenjevanih podjetij.

Skupno oceno smo v primerjavi z lanskim letom izboljšali za 6 točk, v posameznih kategorijah pa je podjetje doseglo pomemben napredek na področjih ravnanja z okoljem (izboljšanje za 20 točk) ter delavskih in človekovih pravic v dobavni verigi (izboljšanje za 10 točk).

Strateški koraki in izboljšave na ključnih področjih

Na področju okoljske odgovornosti smo v Hisense Europe naredili pomembne korake z integracijo trajnostnih praks v jedro našega poslovanja. Doseganje ISO 14001 (mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem) in še strožji EMAS ter uvedba certifikata ISO 50001 za učinkovito rabo energije dokazujeta zavezanost podjetja zmanjševanju vplivov na okolje in povečevanju učinkovitosti rabe virov. Potrebe družbe po električni energiji v proizvodnji bo pokrivala tudi načrtovana sončna elektrarna, ki bo postavljena do konca leta.

Na področju dela in človekovih pravic smo v Hisense Europe posodobili svojo delovno politiko, da bi podprli bolj prožno in pošteno delovno okolje. Pridobili smo certifikat ISO 45001, katerega cilj je vzpostaviti sistem vodenja varnosti in zdravja, zmanjšati tveganje na delovnem mestu ter ustvariti boljše in varnejše delovne razmere. Izvajamo tudi ukrepe za spodbujanje zaposlovanja invalidov in smo aktivni pri zaposlovanju novih sodelavcev.

Poročilo EcoVadis ob prejemu nagrade tudi potrjuje, da v Hisense Europe stremimo k uveljavljanju visokih standardov etike, integritete in transparentnosti v svojem delovanju. Podjetje je lani vzpostavilo politiko žvižgačev, posodobilo kodeks ravnanja in se osredotočilo na krepitev izobraževalnih programov o etičnih vprašanjih. To odraža odločenost podjetja, da deluje etično na vseh področjih svojega poslovanja.

Čeprav je podjetje zaradi strožjih kriterijev v segmentu trajnostnega naročanja letos prejelo nekoliko manj točk v primerjavi z lanskim letom, Hisense Europe poudarja svojo zavezanost izboljšanju svojih nabavnih procesov. Dobavitelje smo začeli izobraževati o okoljski in družbeni trajnosti, vzpostavljamo trajnostno politiko nabave in posvečamo več pozornosti odgovornemu pridobivanju surovin ali mineralov, potrebnih za proizvodnjo aparatov.

Zavezanost odličnosti in trajnosti

Priznanje EcoVadisa je potrditev nenehnih prizadevanj in zavezanosti k odgovornemu poslovanju. V preteklem letu smo že naredili korake v smeri trajnostnega poročanja po novi zakonodaji EU, razvili dvojno matriko pomembnosti in si zastavili ambiciozne cilje za prihodnost.

Med drugim si prizadevamo za zmanjšanje porabe energije z optimizacijo obnovljivih virov energije, večjo uporabo recikliranih materialov v izdelkih, zmanjšanje odpadkov, spodbujanje trajnostnega transporta in vzpostavljanje bolj trajnostnih dobavnih verig. Prav tako nameravamo do konca tega leta uvesti embalažo, ki jo je mogoče 100% reciklirati, in reciklirati 96% odpadkov, ki nastanejo v proizvodnji.

O EcoVadis

EcoVadis je vodilni ponudnik ocen in ocen poslovne trajnosti, ki ocenjuje uspešnost podjetij na področjih, kot so okolje, delo in zdravstvo, človekove pravice, etika in trajnostna nabava. Postopek certificiranja EcoVadis vključuje poglobljeno oceno politik, praks in uspešnosti podjetja, ki se nato ocenjuje in uvršča v primerjavi z enakimi v panogi. Postopek ocenjevanja je strog in ocenjuje podjetja po različnih merilih, vključno z okoljskim upravljanjem, delovnimi praksami in etičnim poslovnim ravnanjem. Ocena EcoVadis je priznana kot vodilni standard za trajnost v podjetniškem svetu, ki podjetjem zagotavlja dragocene povratne informacije o njihovih prizadevanjih za trajnost in priložnosti za izboljšave.