Arhiv novic

Četrtek, 4. julij 2024, Velenje

Trajnostno poročilo Hisense Europe: leto obvladovanja učinkovitosti

Trajnostno poročilo Hisense Europe: leto obvladovanja učinkovitosti

V Hisense Europe smo trdno zavezani k integraciji učinkovitosti in trajnosti v naše cilje, procese in pobude. Ta zavezanost spodbuja naša prizadevanja za bolj trajnostno usmerjeno panogo gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike. Naš cilj je biti zgled ter pokazati, kako lahko okoljska odgovornost in operativna odličnost usklajeno sobivata. V letu 2023 smo se pri razvoju aparatov osredotočili na izboljšave na treh ključnih področjih: energetska učinkovitost aparatov, razvoj embalaže, ki jo je mogoče reciklirati, in optimizacija dolžine navodil za uporabo ter trajnostna zasnova aparatov.


Vse od ustanovitve pred skoraj 75 leti je Gorenje (sedaj del Hisense Europe), močno poudarjalo skrb za okolje, družbeno odgovornost in dobro počutje zaposlenih. Gorenje je bilo prvo podjetje v Sloveniji, ki se je prostovoljno vključilo v shemo EMAS, ki od podjetij zahteva da izpolnjujejo še višje standarde varstva okolja, kot jih predpisuje sistem ravnanja z okoljem ISO14001. To je privedlo do znatnih izboljšav učinkovitosti naših aparatov. Današnji pralni stroji npr. porabijo 60% manj energije in 70% manj vode kot so ju porabljali aparati še pred nekaj leti.

Naša zavezanost trajnosti se odraža tudi v naših sponzorstvih na različnih stopnjah. Kot sponzor evropskega nogometnega prvenstva UEFA že tretjič zapored z veseljem izkoriščamo to platformo za promocijo našega sporočila o trajnosti in odgovornih naložbah po vsej Evropi. Naša zavezanost je globalna, saj smo bili ponosni sponzor svetovnega prvenstva v nogometu v letih 2018 in 2022. Gorenje je tudi uradni partner moškega in ženskega evropskega prvenstva v rokometu. Ta odločitev poudarja našo zavezo k enakosti in vključenosti, hkrati pa širi doseg našega sporočila o trajnosti na širše občinstvo. Naša podpora tem dogodkom ni le platforma za krepitev naše blagovne znamke – je tudi priložnost za promocijo trajnostnih vrednot in praks. Naše naložbe v športna pokroviteljstva na evropski in svetovni ravni nam omogočajo, da dejavno prispevamo k spodbujanju trajnostnega razvoja in k ozaveščanju o ključni vlogi odgovornih naložb za prihodnost našega planeta.

Naša proaktivna zavezanost k trajnostnemu razvoju je podkrepljena s certifikatom EcoVadis, ki dokazuje našo zavezo k odgovornim poslovnim praksam. Ta mednarodno priznana poslovna ocena nas uvršča med najboljših 11% vseh ocenjenih podjetij, kar potrjuje naša nenehna prizadevanja za zmanjšanje okoljskega odtisa in zavzemanje za družbeno odgovornost.

V letu 2023 smo se pri razvoju aparatov osredotočili na izboljšave na treh ključnih področjih: energetska učinkovitost aparatov, razvoj embalaže, ki jo je mogoče reciklirati, in optimizacija dolžine navodil za uporabo ter trajnostna zasnova aparatov. Začeli smo s prenovo in prilagoditvijo zasnove aparatov, ki jih proizvajamo, ob upoštevanju smernic za njihovo zmogljivost prikazovanja. Namen projekta je izboljšanje možnosti za vključevanje aparatov v krožno gospodarstvo. Z odstranitvijo okrasnih elementov, uporabo čistejših materialov, dajanjem prednosti razstavljivim zglobom oz. spojem in zmanjšanjem porabe materiala zmanjšujemo stroške proizvodnje in servisiranja, omogočamo lažje recikliranje aparatov ter možnost njihove predelave in ponovne uporabe. Na podlagi standarda EN45554:2020 razvijamo tudi metodologijo za ocenjevanje popravljivosti, ki bo omogočila količinsko opredelitev popravljivosti in razgradljivosti izdelkov. 

Energetska učinkovitost 

Eden izmed ključnih stalnih nalog razvoja je povečevanje energijske učinkovitosti aparatov. To vključuje izboljšanje lastnosti aparatov v skladu z energijskimi nalepkami. Obenem smo v letu 2023 namenili poudarek razvoju rešitev za spremljanje porabe aparatov prek lastne mobilne aplikacije, ki omogoča povezovanje aparatov in je namenjena predvsem uporabi na daljavo. Ključna funkciji ki so jo aplikacija ponuja, je tudi ozaveščanje uporabnikov o zmanjševanju porabe aparatov in možnostih za bolj učinkovito uporabo. To funkcijo že obravnava podpora uporabnikom, ki je na voljo v aplikaciji, nadgrajuje pa se z razvojem rešitev za prikaz in spremljanje porabe, ki bodo na voljo uporabnikom.

Razvoj embalaže, ki jo je mogoče reciklirati

Razvoj embalaže, ki jo je mogoče reciklirati vključuje razvoj alternativnih rešitev za embalažo, ki bo nadomestila stiroporno embalažo, pri čemer embalažo razvijamo za vse kategorije velikih gospodinjskih aparatov. Ključni izzivi, ki upočasnjujejo implementacijo take embalaže se nanašajo na višje proizvodne stroške, doseganje visokih internih zahtev za testiranje vzdržljivosti embalaže z namenom preprečevanja poškodb pri transportu in zakonodajne zahteve, ki se razlikujejo od države do države, kar povečuje kompleksnost pri proizvodnji embalaže.

Optimizacija navodil za uporabo

Optimizacija navodil za uporabo je projekt za postopno uvedbo dvojnih navodil za uporabo, krajše tiskane in daljše digitalne različice. Vse potrebne informacije o varnostnih ukrepih, namestitvi in osnovni uporabi so navajamo v krajši tiskani različici, ki je priložena aparatom. V daljši različici, do katere uporabniki dostopajo preko povezave v tiskanih navodili, in je na voljo v digitalni obliki, so podane vse dodatne informacije. Na tak način zagotovimo, da imajo kupci dostop do vseh potrebnih informacij, hkrati pa zmanjšujemo proizvodne stroške in vpliv na okolje, ki izhaja iz porabe materiala in nastalih odpadkov.