Manufacturing facilities

Slovenia

Velenje

Šoštanj

Rogatec

Bistrica ob Sotli

Czech Republic

Marianske Udoli

Serbia

Valjevo