Izkaznica družbe

Družba: Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o.

Družba skrajšano: Gorenje, d. o. o.

Sedež: Partizanska 12, SI-3320 Velenje, Slovenija

Telefon: +386 (0) 3 899 10 00

Telefax: +386 (0) 3 899 28 00

Revizijska hiša: Baker Tilly Evidas d. o. o.

Matična številka: 5163676

Davčna številka: 72615320

Št.vpisa v sodni register: Srg 2019/6944

Osnovni kapital družbe: 101.415.882,14 EUR