Trajnostni razvoj

Gorenje dosledno spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti

Zaposleni - pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic.

Uporabniki - etično in pošteno poslovanje.

Okolje - odgovorno ravnanje z okoljem.

Sponzorstvo - odgovoren odnos do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.