Odgovornost do okolja

Skrb za okolje je v samem vrhu prioritet naše razvojne strategije. Politika varstva okolja zajema celotni ciklus izdelka od faze načrtovanja, izdelave, uporabe in ravnanja po izteku življenjske dobe. 

Z uvajanjem vse sodobnejših tehnologij, postopkov in materialov skrbimo za zmanjševanje količin nastalih odpadkov v proizvodnem procesu ter stalno zmanjšujmo porabo energentov (električne energije, vode, zemeljskega plina in koprimiranega zraka). Bili smo med prvimi v Evropi, ki smo najprej zmanjšali, nato pa popolnoma opustili uporabo ekološko spornih hladilnih in potisnih sredstev. Leta 1998 smo v proizvodnjo uvedli okolju prijazno lakiranje v prahu, dve leti kasneje še tehnologijo emajliranja v prahu.

Veliko pozornosti posvečamo iskanju sodobnih tehnoloških rešitev za naše izdelke, kar vse številčnejši okoljsko ozaveščeni potrošniki spoštujejo. Cilj, ki ga zasledujemo, so aparati, ki porabijo manj električne energije, vode in pralnih sredstev.

Preko družbe ZEOS, katere soustanovitelj je Gorenje, smo vzpostavili sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo in tako prevzeli odgovornost za naše izdelke tudi v obdobju, ko niso več v uporabi.
 
Kot družbeno odgovorno podjetje vidimo svojo vlogo tudi v izobraževanju in osveščanju zaposlenih ter širše javnosti o okoljsko sprejemljivem ravnanju. Gorenje je leta 2000 prejelo mednarodni certifikat integriranega sistema varstva okolja ISO 14001, kot prva slovenska družba pa je od leta 2004 vpisan v register EMAS.

Okoljsko poročilo

Skladno z načeli trajnostnega razvoja v skupini Hisense Europe veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Tehnološke procese in opremo posodabljamo ter s tem uresničujemo okoljsko politiko skupine.