Odgovornost do uporabnikov izdelkov in storitev

Varni izdelki

Pri razvoju izdelkov je naše osnovno vodilo zagotavljanje varnosti izdelkov po mednarodnih standardih. Njihove zahteve upoštevamo že v najzgodnejših fazah načrtovanja vsakega izdelka:

  • pri razvijanju izdelkov,
  • pri oblikovanju zahtev za dobavitelje,
  • pri preverjanju varnostnih parametrov v proizvodnem procesu in
  • po zaključku proizvodnje.

Varnost izdelkov preverjamo v lastnih in v vrhunskih tujih neodvisnih akreditiranih laboratorijih.

Okolju prijazni izdelki

Gorenje je član Združenja evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov (CECED). Kot člani združenja smo sogovornik Evropski komisiji pri pripravi zakonodaje na področju tehničnega razvoja izdelkov ob hkratnih prizadevanjih za zmanjšanje vplivov na okolje. Energetsko učinkoviti Gorenjevi izdelki  so opremljeni s komponentami, ki jih lahko skoraj v celoti recikliramo. Celoten tehnološki razvoj in izboljšave upoštevajo zahteve varovanja okolja.

Kakovostni izdelki

Kakovost izdelkov sistematično spremljamo ter jo na osnovi izsledkov tudi nadgrajujemo.

Servisne aktivnosti

Zadovoljstvo uporabnikov skozi celotno obdobje uporabe izdelkov zagotavljamo tudi z integralnim sistemom servisiranja. Odličnost poprodajnih storitev temelji na dobro organizirani, tehnično opremljeni in podjetniško naravnani servisni mreži, ki v odnosu do strank zagotavlja fleksibilnost, strokovnost in hitro odzivnost.