Upravljanje družbe

Edini družbenik Gorenja, d. o. o., je družba Hisense Europe Holding GmbH. Organa družbe Gorenje, d. o. o., sta družbenik in direktor. Družbenik imenuje direktorje s posebnim sklepom. 

Direktor, ki ni predstavnik delavcev, je s posebnim sklepom družbenika imenovan za glavnega direktorja in družbo zastopa samostojno in brez omejitev. 

Prokuristi zastopajo družbo skupaj skupaj z glavnim direktorjem.

Glavni direktor

Chao Liu

Glavni direktor

Izobrazba MBA, University of Memphis, ZDA
Poklicna pot 2011 ̶ 2013 Hisense Mexico, vodja projektov
2018 Hisense Mexico, izvršni podpredsednik; Hisense American Region, direktor upravljanja oskrbne verige
2018 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor, Gorenje, d. d., član uprave
2019 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor, Gorenje, d. o. o., glavni direktor
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Prokuristi

Tomaž Korošec

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Zaključen podiplomski študij s področja managementa kakovosti, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Velika Britanija
Poklicna pot 1996 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, pripravnik
1997 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja tehnološkega projekta
1999 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja industrijskega inženiringa
2000 Gorenje, d. d., investicije, vodja projekta
2001 Gorenje, d. d., namestnik direktorja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov
2003 TCG Unitech Lth, d.o.o., direktor
2003 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo v Sloveniji
2014 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo za celotno Skupino Gorenje
2019 Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Boštjan Pečnik

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Doktor nanoznanosti in nanotehnologij, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana
Poklicna pot 1996-1997 Gorenje, d. d., Vodilni inženir
1997-2002 Gorenje, d. d., vodja razvoja kuhalnih aparatov
2002-2003 BSH Hišni aparati Nazarje, vodja razvoja malih gospodinjskih aparatov
2003-2006 Gorenje, d. d., direktor programa Kuhalni aparati
2006-2017 Gorenje, d. d., izvršni direktor razvoja
2017-2019 Gorenje, d. d., izvršni podpredsednik uprave, zadolžen za program Kuhalni aparati
2019 Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih zunaj Skupine Gorenje

Stanka Pejanović

Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Fakulteta za trgovino in bančništvo, Beograd, Srbija
Magistra ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Novem Sadu, Srbija
Poklicna pot 1991 Univerzal, vodja računovodstva
1995 Rodić MB, vodja računovodstva
1996 Rodić MB, vodja prodaje
1999 Rodić Market, direktorica
2001 Rodić Holding, prodajna direktorica
2006 Mercator-S, direktorica & M-Rodić, predsednica uprave
2010 Mercator Group, članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi
2011 Mercator Group, članica uprave & Mercator-S, direktorica
2014 Gorenje, d. d., direktorica Gorenja Beograd
2018 Gorenje, d. d., članica uprave
2019 Gorenje, d. o. o., izvršna podpredsednica
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Zhengchun Zhao