Predstavniki kapitala

Yeguo Tang

Predsednik nadzornega sveta

Izobrazba doktor managementa
Zaposlitev direktor in podpredsednik Hisense Group, predsednik uprave družbe Qingdao Hisense Air-Conditioning in predsednik uprave družbe Hisense Kelon Electrical Holdings
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Shaoqian Jia

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Izobrazba magister managementa
Zaposlitev direktor in predsednik družbe Hisense Kelon Electrical Holdings
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Huizhong Dai

Član nadzornega sveta

Izobrazba diplomirani inženir strojništva
Zaposlitev direktor Hisense Group in direktor Hisense Kelon Electrical Holdings
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Caixia Chen

Članica nadzornega sveta

Izobrazba univerzitetna diploma iz književnosti
Zaposlitev podsekretarka partijskega odbora Hisense Group
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje Qingdao Hisense Electronics

Yuling Gao

Članica nadzornega sveta

Izobrazba magistrica managementa
Zaposlitev finančna direktorica družbe Hisense Kelon Electrical Holdings
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Xin Liu

Član nadzornega sveta

Izobrazba magister managementa
Zaposlitev pomočnik vodje računovodstva Hisense Group in generalni direktor družbe Hisense International
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Wenzhong Liu

Član nadzornega sveta

Izobrazba diplomirani inženir elektrotehnike
Zaposlitev podpredsednik družbe Hisense Kelon Electrical Holdings
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /