Predstavniki zaposlenih

Krešimir Martinjak

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Izobrazba Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Žan Zeba

Član nadzornega sveta

Izobrazba Diplomirani ekonomist, GEA College, Ljubljana
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Drago Krenker

Član nadzornega sveta

Izobrazba Komercialist, Poslovna komercialna šola Celje
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Jurij Slemenik

Član nadzornega sveta

Izobrazba Strojni tehnik, Srednja šola Velenje, Kovinska in računalniška šola
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /