Spoštovanje kodeksa upravljanja javnih delniških družb