Arhiv novic

Torek, 22. januar 2008, Velenje

Gorenje in Publicus podpisala pismo o nameri

Gorenje in Publicus podpisala pismo o nameri

Prejšnji teden sta Gorenje, d.d., in Publicus, d.o.o., podpisala pismo o nameri o prevzemu 51 odstotnega deleža podjetja Publicus. Gorenje v zadnjih letih na področju ekologije pospešeno razvija poslovno dejavnost celovitega servisa ravnanja z odpadki za potrebe srednjih in večjih industrijskih družb, Publicus pa ima dolgoletne izkušnje s področja obvladovanja komunalnih odpadkov.

V strateških načrtih Gorenja je poslovna dejavnost na področju ekologije opredeljena kot ena ključnih dejavnosti, ki izhaja iz več kot petdesetletnih izkušenj Gorenja in zaznanih razvojnih potencialov. Dejavnosti Gorenja na tem področju so ekološki projekti, kot so sanacije gudronskih jam, zemljišč, izgradnja centrov za ravnanje z odpadki in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in predelava sekundarnih surovin (kovin, stekla, plastike, papirja), ravnanje z različnimi odpadki (nenevarnimi in nevarnimi industrijskimi odpadki, komunalnimi odpadki, odpadno električno in elektronsko opremo) ter ekološke raziskave in svetovanje.

V zadnjih nekaj letih je Gorenje vstopilo v lastniške strukture Surovine (področje sekundarnih surovin), Kemisa (področje nevarnih odpadkov) in instituta Erico (področje ekoloških raziskav). Gorenje je tudi lastnik vodilnega podjetja na področju nevarnih odpadkov na Hrvaškem Kemis - Termoclean, družbe Kemis v Bosni, storitve celovitega servisa za industrijo pa ima namen širiti v vsej JV Evropi.

Jure Fišer, izvršni direktor Ekologije in energije, je ob tej priložnosti povedal: »Podpisano pismo o nameri omogoča pridobitev večinskega deleža v Publicusu in odpira vrata Gorenju tudi na komunalno področje. S tem bo Gorenje samostojno pokrivalo vse potrebne dejavnosti za nudenje celovitih rešitev s področja odpadkov.«