Arhiv novic

Sreda, 27. februar 2008, Velenje

Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2007

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 27.02.2008 na svoji 16. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2007 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.
Uprava Gorenja, d.d.