Arhiv novic

Torek, 11. marec 2008, Velenje

Krediti eko sklada za ekološke naložbe

Krediti eko sklada za ekološke naložbe
Gorenjevi potrošniki lahko od 1. februarja 2008 dalje zaprosijo za kredit Ekološkega sklada Republike Slovenije za okoljske naložbe v lastnem domu. Za ekološke investicije, med katere sodijo tudi nakupi velikih gospodinjskih aparatov in vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode ter rabo obnovljivih virov energije, ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje, je na voljo skupno 12 milijonov evrov. Javni razpis, na katerega se lahko prijavijo vsi občani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, bo trajal do dodelitve vseh sredstev oziroma najdlje do 31. januarja 2009.

Gorenje v skladu s svojo strategijo izdelovanja okolju prijaznih izdelkov za dom stremi k nenehnim izboljšavam energijskih lastnosti gospodinjskih aparatov ter sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, ki za svoje delovanje porabijo vedno manj energije oziroma koristijo obnovljive vire energije. Vsi pomivalni in pralni stroji, ki jih Gorenje ponuja na slovenskem tržišču, sodijo najmanj v razred A. Prav tako sodi v energijski razred A ali višje tudi večina štedilnikov ter hladilnih in zamrzovalnih aparatov.

Med področja, ki jih krediti Eko sklada zajemajo, sodi tudi vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode ter rabo obnovljivih virov energije. To so Gorenjevi kondenzacijski kotli in toplotne črpalke, ki za svoje delovanje koristijo obnovljive vire energije iz zemlje, podtalnice in zraka ter sončni sprejemniki s hranilniki toplote.

Toplotne črpalke so zagotovo eden od najbolj učinkovitih sistemov, saj med drugim omogočajo znižanje ogrevalnih stroškov za 60 – 80 odstotkov, ne povzročajo nobenega onesnaževanja na mestu vgradnje, vzdrževanje pa je enostavno in poceni. Tako se investicija kmalu povrne. Toplotne črpalke se lahko uporabljajo kot osnovni ali dodatni izvor toplote za sisteme ogrevanja in tudi pripravo tople sanitarne vode v stanovanjih, družinskih hišah, stanovanjskih in poslovnih zgradbah.

Potrošniki, ki se v prihodnosti odločajo o investiciji v okolju prijazen sistem ogrevanja in za pripravo sanitarne vode ali o nakupu energijsko prijaznih izdelkov za dom iz Gorenjeve ponudbe, lahko torej pri Eko skladu v ta namen zaprosijo za posojilo.

Razpisna dokumentacijo z vsemi podrobnimi informacijami o pogojih razpisa in obrazci za vlogo je objavljena na spletni strani www.ekosklad.si, naročiti pa jo je mogoče tudi na telefonski številki 01/241 48 20. Z nakupom energijsko učinkovitih aparatov znatno prispevamo k manjšim obremenitvam okolja, k zmanjšanju porabe električne energije in drugih energentov ter k bolj ekološkemu načinu življenja.