Arhiv novic

Petek, 11. april 2008, Velenje

Obvestilo s 17. seje Nadzornega sveta Gorenja, d.d., dne 10. aprila 2008

Uprava je na današnji seji seznanila nadzorni svet z izpolnjevanjem strateškega načrta Skupine Gorenje v zvezi z notranjo in zunanjo rastjo.

Nadzorni svet je soglašal, da se za morebitne prevzemne aktivnosti lahko uporabijo tudi lastne delnice družbe v skladu s sklepom skupščine delničarjev z dne 4. julija 2005.

O podrobnostih morebitnih tovrstnih aktivnosti ter posledično o uporabi lastnih delnic bo Gorenje, d.d., javnost obvestilo po sklenitvi poslov.