Arhiv novic

Torek, 22. april 2008, Velenje

Gorenje ob dnevu Zemlje Velenjčanom podarilo 21 dreves

Gorenje ob dnevu Zemlje Velenjčanom podarilo 21 dreves

Gorenje je ob mednarodnem dnevu Zemlje, prebivalcem Velenja podarilo 21 dreves vrste dvokrpi ginko za prenovo drevoreda ob Titovem trgu. Z akcijo zasaditve osrednjega velenjskega trga, v kateri so sodelovali predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac, župan MO Velenje, Srečko Meh, in učenka OŠ Gustava Šiliha, Nina Zbičajnik, želi Gorenje prebivalce spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju do okolja.

Franjo Bobinac je uvodoma pojasnil odločitev za donacijo: »V Gorenju pri poslovnih odločitvah že dolgo vrsto let zasledujemo tudi načela trajnostnega razvoja, kjer se v konkretnih ukrepih zrcali naša odgovornosti do okolja, izboljševanja kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh. Ti ukrepi so integrirani v naše delovne procese, v razvoj izdelkov, trženjsko strategijo in, nenazadnje, v delovne navade več kot 11.000 zaposlenih v več kot štiridesetih državah. Tako delamo, ker verjamemo, da se v našem odnosu do okolja zrcali naš odnos do samih sebe in do naslednjih generacij. Zgodovina je očitno želela, da prav naša generacija naredi najbolj odločilne korake za ohranitev planeta. V Gorenju smo to odgovornost že prevzeli.«

V kratkem spremljevalnem programu je folklorna skupina Šmentana muha z OŠ Gustava Šiliha prikazala nekaj otroške razposajenosti z igricami na paši. Marko Vučina, vodja urada za okolje SAŠA regije, je predstavil projekt prenove osrednjega velenjskega trga, katerega prva faza se z zasaditvijo drevoreda zaključuje. Simon Ogrizek, vodja vrtnarstva v velenjskem podjetju za urejanje prostora PUP, je povedal, da je ginko drevo, ki kljubuje na zemlji že več kot 200 milijonov let. »Njegove jeklene odlike so odraz našega značaja, zato bo v Velenju povezovalo preteklost s prihodnostjo.« Župan MO Velenje, Srečko Meh, je podprl Gorenjevo pobudo in dejal, da lahko le ekološko odgovorno ravnanje vseh subjektov družbe vpliva na za izvedbo potrebnih ukrepov za varovanje okolja: »MO Velenje se tega zaveda, tako deluje in se zato pridružuje pobudi Eko družine.«

Posaditev dreves predstavlja tudi simbolni uvod v letošnje okoljevarstvene aktivnosti, s katerimi bo Gorenje opozarjalo, da je prispevek vsakega posameznika pri ohranjanju planeta nepogrešljiv. Z vzpostavitvijo pobude Eko družina so izdali dve knjižici z naslovoma Ekodružina – okolju prijazno poslovanje za ohranjanje planeta in Ekodružina – pomagajmo planetu z ozaveščenim ravnanjem ter sprejeli interni Eko manifest, v katerem se zaposleni Gorenja obvezujejo k odgovornejšemu ravnanju do okolja.

Izjava Franjo Bobinac: