Arhiv novic

Torek, 22. april 2008, Velenje

Pobuda Eko družina - pomagajmo planetu z ozaveščenim ravnanjem

V Gorenju so ob obeležitvi dneva Zemlje javnostim predstavili pobudo Eko družina. Cilj pobude je vzpodbuditi posameznike, da začnejo spreminjati svoje potratne navade, da v svoje domove uvajajo energijsko učinkovitejše tehnologije in posegajo po alternativnih možnostih.

Z vzpostavitvijo pobude Eko družina Gorenje razširja svojo kaj lahko storim za okolje jaz - podjetje pozicijo, v kaj lahko storimo za okolje mi - družba pozicijo. V ta namen so izdali tudi dve knjižici z naslovom Ekodružina – okolju prijazno poslovanje za ohranjanje planeta ter Ekodružina – pomagajmo planetu z ozaveščenim ravnanjem.

V Gorenju se, poleg nenehnega optimiranja okolju prijaznih tehnologij in izdelkov, ki imajo sami po sebi tako neposredne kot posredne vplive na okolje, usmerjajo tudi v gradnjo smernic oziroma impulzov, ki jih Gorenje različnim skupinam javnosti podaja na eni strani v obliki informiranja o prizadevanjih Gorenja na področju okoljevarstva in na drugi strani v obliki praktičnih okoljevarstvenih nasvetov. Uporaba gospodinjskih aparatov predstavlja del aktivnosti, ki doprinašajo k sproščanju emisij toplogrednih plinov, ker jih uporabljamo vsak dan in ker so nekateri vključeni 24 ur na dan vse leto. Gorenje želi s pobudo Eko družine pozornost potrošnikov usmerjati na izbor in uporabo gospodinjskih aparatov.

Sporočilo pobude Eko družine je, da svet postaja vedno manjši prostor, na katerem bomo njegovi prebivalci dobro shajali le, če obrzdamo svoje potratne življenjske navade. Hitra rast svetovnega prebivalstva je povezana s čedalje večjo rabo energije in vode, večjo proizvodnjo, obsežnejšim prometom, odpadki in izpusti toplogrednih plinov, ki so glavni vzrok globalnega segrevanja. Glede na to, da je kar 40 odstotkov emisij v ozračju posledica gospodinjstev, je ekološko ozaveščanje posameznikov nujno. Gorenje želi s pobudo Eko družine doseči spremembe potratnih navad posameznikov z uvajanjem energijsko učinkovitejših tehnologij in poseganju po alternativnih možnostih. Ena izmed rešitev je med drugim tudi ta, da pravilno izbira in uporablja gospodinjske aparate. Dejstvo je, da so stari gospodinjski aparati odgovorni za nekajkrat večje količine emisij toplogrednih plinov in porabo nekajkrat več energije, kot novejši, ki dosegajo energijski razred A, A+ in A++, po drugi strani pa je tudi sama uporaba aparatov mnogokrat nepravilna in s tem posledično nehote potratna.