Arhiv novic

Sreda, 21. maj 2008, Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franjo Bobinac, predsednik uprave,
  2. Mirjana Dimc Perko,
  3. Drago Bahun,
  4. Franc Košec,
  5. Uroš Marolt in
  6. Branko Apat, vsi člani uprave Gorenje, d.d., ter
  7. Ivan Atelšek, namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenja, d.d., in predstavnik delavcev v nadzornem svetu,
  8. Peter Kobal, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik delavcev v nadzornem svetu in
  9. Emil Krušič, predsednik sindikata SKEI Gorenje, d.d.,

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 12. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 11. junij 2008.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom, kakor tudi Izvleček iz letnega poročila za leto 2007.

Uprava Gorenje, d.d.