Arhiv novic

Torek, 27. maj 2008, Velenje

Obvestilo o 19. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorni svet družbe je danes obravnaval poslovanje Skupine Gorenje in Gorenje, d.d., v obdobju januar – marec 2008, ki je danes javno objavljeno v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet.

Nadzorni svet se je seznanil s projektom izdelave kolesnikov Patria AMV 8 x 8 za Slovensko vojsko in vsemi pomembnejšimi elementi pogodbe, podpisane med Patrio kot naročnikom in Gorenjem kot izvajalcem. Od najave sodelovanja v projektu junija 2006 se je v okviru področja strojegradnje za področje vojaške industrije oblikovalo hčerinsko podjetje Indop. V novozgrajenih proizvodnih prostorih v Šoštanju, ki so bili za razvoj dejavnosti strojegradnje strateško zastavljeni že leta 2001, se je v eni tretjini hale novembra 2007 pričela proizvodnja kolesnikov. Investicija v ta program je vredna milijon evrov, kar pomeni 1,3 % v okviru celotnih investicij Gorenja, ki so lani znašale 74,1 milijona evrov. Po ocenah naj bi prihodki od posla izdelave kolesnikov v naslednjih petih letih v skupnih prihodkih Skupine Gorenje predstavljali nekaj manj kot dva odstotka. Nadzorniki so se strinjali, da posel dokazuje, da je v celoti utemeljena in ekonomsko upravičena strateška usmeritev, da Gorenje poleg osnovne dejavnosti, bele tehnike, izvaja tudi posle, ki izkoriščajo Gorenjeve bogate izkušnje, znanje, tehnologije in proizvodne kapacitete ter hkrati zagotavljajo nadpovprečen donos na vložena sredstva.

Uprava Gorenje, d.d.