Arhiv novic

Sreda, 4. junij 2008, Ljubljana

Vesna Petkovšek prejela priznanje InJo 2008 za inovacijsko novinarstvo

Vesna Petkovšek, glavna urednica revije Pika na G, je včeraj, 3. junija 2008, v okviru 3. regionalne konference za inovativno novinarstvo in komuniciranje Stanford po Stanfordu 2008, prejela priznanje InJo 2008 za prispevek o inovativnosti v internih glasilih za članek »Konkurenčni 540«, objavljen v interni reviji Gorenja Pika na G v številki 5, letnik 2007.

S podelitvijo nagrade in priznanj želijo iniciatorji InJo koncepta v sklopu konference za inovativno novinarstvo in komuniciranje Stanford po Stanfordu, ki je letos potekala že tretjič, spodbuditi obravnavanje tem s področja inovativnosti v slovenskih  medijih in prispevati h globalizaciji koncepta inovacijskega novinarstva. Izpostaviti želijo avtorje in njihove prispevke, ki poročajo o inovacijah in inovacijskih procesih ter poudarjajo njihov odločilni vpliv na razvoj inovativne družbe. InJo nagrada je letos podeljena drugo leto zapored in je pilotski projekt na globalni ravni.

V prispevku »Konkurenčni 540« je Vesna Petkovšek predstavila proces in pomen prenove hladilno-zamrzovalnih aparatov širine 54 cm, ki jih v Gorenju največ prodajo na evropskem trgu. V članku je kot uvodna sogovornica projekt na kratko predstavila Darja Slapničar, vodja projekta prenove hladilno-zamrzovalnih aparatov širine 54 cm. Sledila je predstavitev pripravljalne faze skozi besede Črta Prašnikarja, ki je analiziral stanje na trgu. Drugi korak projekta nas v članku pripelje do projektnega vodenja, kjer je Sebastjan Zaverla predstavil merljive cilje za razvoj in prodajo. Razvojni postopek je pripeljal tudi do novega postopka imenovanega metoda OT (metoda odločitvenih točk), kjer vpleteni v projektu ocenjujejo kako so zadovoljni z novimi pristopi v razvoju. Kot sogovornik je v članku na tej točki nastopil Vlado Bač, vodja razvojnega tima. Predstavil je tudi patentiranje dveh novih rešitev, do katerih so v Gorenju prišli skozi nove razvojne metode. Predstavitev iskanja rešitev je vodil Dušan Mesner, vodja tehnološkega tima, ki je predstavil kompleksnost projekta. O oblikovanju je v članku govoril oblikovalec Tomi Krašovec, ki je predstavil ključe poenotenja podobe z novo generacijo hladilno-zamrzovalnih aparatov širine 60 cm. V prispevku je Vesna Petkovšek predstavila tudi nove uporabniške rešitve, ki so nastale skozi projekt ter praktične uporabniške nasvete. Prispevek »Konkurenčni 540« je objavljen v interni reviji Pika na G, letnik XII, št. 5, 2007, str. 38 - 40.

Pri ocenjevanju prispevkov je komisija upoštevala zlasti  prispevek medijske stvaritve k spodbujanju inovativnosti kot: celovitem razumevanju inovacijskih procesov, v katerih se prepletajo tehnologija,  poslovna uspešnost, znanost, politika, pravo, finance, kultura, umetnost in drugi družbeni in gospodarski vidiki, spodbujanju  komuniciranja in povezovanja  med znanostjo, gospodarstvo državnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in drugimi akterji, razvoju inovacijskega novinarstva kot načinu poročanja o inovacijah  in njihovem odločilnem vplivu na razvoj v prihodnosti, razumevanju inovativnosti  in ustvarjalnosti kot ključnih orodij za zagotavljanje stabilnega dolgoročnega razvoja Slovenije in njeni preobrazbi v inovativno
družbo.

Nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007 je prejela Bojana Humar iz Revije Manager s prispevkom  »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v reviji Manager. Glavno priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007 pa je prejela Mateja Peternelja, Mediade, za prispevek »Cimosovi Izzivi-aikido sinergije idej«, objavljen v Internem glasilu skupine Cimos - priloga Cimosov forum.