Arhiv novic

Sreda, 11. junij 2008, Velenje

Objava sklepov 12. skupščine Gorenje, d.d.

Uprava Gorenje, d.d., objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Igor Vertuš in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 133.člen

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d., objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v sredo,  11. junija 2008 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in, ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Igor Vertuš in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca.

Uprava Gorenje, d.d.