Arhiv novic

Torek, 17. junij 2008, Velenje

Gorenje, d. d. prejelo soglasje za realizacijo pogodbe o nakupu nizozemske družbe ATAG Europe B.V.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 386. člen

V zvezi z objavo z dne 11. junija 2008, o sklenitvi pogodbe o nakupu 100-odstotnega lastniškega deleža družbe ATAG Europe B.V., obveščamo javnost, da smo dne 16. junija 2008 prejeli soglasje pristojnega organa za varstvo konkurence iz Nemčije za realizacijo prevzema nizozemske družbe.

Uprava družbe Gorenje, d.d.