Arhiv novic

Petek, 27. junij 2008, Velenje

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 125. člen

Na podlagi pogodbe o nakupu 100 % deleža nizozemske družbe ATAG Europe B.V., sklenjene dne 10.06.2008 s prodajalcem družbo Home Products Europe B.V., je družba Gorenje, d.d., dne 26.06.2008 del kupnine poravnala v obliki lastnih delnic. Družba Gorenje, d.d., je na podlagi navedene pogodbe in v skladu s sklepom skupščine delničarjev z dne 04.07.2005, v korist družbe Home Products Europe B.V. odsvojila 1.070.000 lastnih delnic z oznako GRVG, po ceni 36,83 EUR za delnico, ki predstavlja 6-mesečno povprečje enotnega tečaja delnice Gorenje, d.d., na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, ali skupno za 39.408.100 EUR.

Z navedeno odsvojitvijo se je število in delež lastnih delnic spremenilo, kot sledi:

  • stanje pred odsvojitvijo: 1.183.342 delnic ali 8,4344 %;
  • odsvojene lastne delnice: 1.070.000 delnic ali 7,6265 %;
  • stanje po odsvojitvi:     113.342 delnic ali 0,8079 %. 

Uprava družbe Gorenje, d.d.