Arhiv novic

Ponedeljek, 30. junij 2008, Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 30. junija 2008 smo od družbe Home Products Europe B.V., Heemskerklaan 79, 6881 EN, Velp, Nizozemska, prejeli obvestilo, da je na dan 26. junija 2008 pridobila 1.070.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 7,6265 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.. Pred pridobitvijo družba ni posedovala delnic izdajatelja Gorenje, d.d., z oznako GRVG.

Uprava družbe Gorenje, d.d.