Arhiv novic

Petek, 11. julij 2008, Velenje

Nagrajenci nagradne igre revije Delničar.g

V petek, 11. julija 2008, smo izžrebali 100 nagrajencev, ki so z veljavnimi kuponi sodelovali v nagradni igri revije za delničarje Gorenja Delničar.g. Vsi nagrajenci prejmejo nagrado po pošti. 

Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Svečnik prejmejo:  

 •  Slavica Ajster, Limbuš
 • Dragica Zamida, Ljubljana
 • Ivan Zofič, Brežice
 • Jasna Dedič, Verd
 • Majda Bajc, Idrija
 • Alojzij Rehar, Braslovče
 • Magdalena Paušič, Lendava
 • Marjan Murn, Ljubljana
 • Ciril Grivec, Cerknica
 • Bogoslav Štefančič, Šmartno
 • Olga Kladnik Fejmut, Mozirje
 • Nino Zajc, Trebnje
 • Edvard Vesenjak, Maribor
 • Malvina Jamnik, Kamnik
 • Alenka Marolt, Podgora (občina Dobrepolje)
 • Bogo Škamlec, Maribor
 • Tadeja Samec, Ljubljana
 • Neda Tompa, Odranci
 • Stanko Gajšek, Ljubljana
 • Tatjana Pirc, Velenje
 • Robert Pucel, Velenje
 • Marjana Rečnik, Slovenske Konjice
 • Blažka Pult, Semič
 • Kristina Hribernik, Štore
 • Urška Ferk, Begunje
 • Bernarda Obradovič, Kranj
 • Maja Šketa, Ljubljana
 • Roman Vipotnik, Griže
 • Tončka Erjavec, Višnja Gora
 • Brona Puntar, Unec
 • Marija Plemenitaš, Ljubljana
 • Franc Potočnik, Maribor
 • Margareta Malus, Bizeljsko
 • Dali Sotlar, Ljubljana
 • Jože Plohl, Velenje
 • Mirko Paškvan, Ravne na Koroškem
 • Ivan Vrbančič, Bukovci
 • Alojz Malovrh, Kranj
 • Dani Jerše, Srednja vas (pri Šenčurju)
 • Jožica Herček, Škofija
 • Jože Drobinc, Bukovje v Babni Gori
 • Otilija Vnućec, Šoštanj
 • Anica Gombač, Naklo (občina Divača)
 • Berta Muc, Ljubljana
 • Branka Kolarič, Maribor
 • Ivan Barič, Črnomelj
 • Radmila Stanojević, Ljubljana
 • Sanja Šink, Škofja Loka
 • Andrej Dolnik, Velenje
 • Ivanka Tompa, Odranci

Majico prejmejo:

 • Anka Dacar, Mengeš
 • Marija Vertačnik, Velenje
 • Anica Ašič, Krško
 • Nada Barič, Sinji Vrh
 • Kristina Ljube, Ljubljana
 • Cvetka Klakočer, Kavče
 • Zinka Igrišnik, Sv. Lovrenc
 • Milena Potočnik, Lipje
 • Rok Mencin, Ljubljana
 • Marjeta Kuhar, Rogatec
 • Rado Radovanović, Maribor
 • Karel Fortin, Mežica
 • Julijana Marolt, Ljubljana
 • Franc Tavčar, Žiri
 • Terezija Rozinar, Bresternica
 • Matjaž Bolte,Velenje
 • Katarina Jelen, Slovenska Bistrica
 • Andreja Ogorevc, Sevnica
 • Cvetka Basle, Polzela
 • Josip Štukelj, Ljubljana
 • Janez Jelovčan, Žabnica
 • Franc Ropret, Bohinjska Bistrica
 • Tiskarna Kaučič, d.o.o, Košnica pri Celju
 • Srečko Kovačič, Stara Gora pri Šentilju
 • Larisa Sabath, Ptuj
 • Emica Bajde, Maribor
 • Tomo Mejač, Hrastnik
 • Slavica Mencin, Šentjernej
 • Đurđa Kalenič, Ljubljana
 • Meta Marolt, Kočevje
 • Majda Strahovnik, Velenje
 • Ivan Prodnik, Veliki Vrh
 • Franc Bezjak, Maribor
 • Nada Žnidaršič, Vrhnika
 • Petra Janež, Trbovlje
 • Angela Hrustel, Žalec
 • Tone Mandelc, Letuš
 • Janez Kardelj, Ljubljana
 • Mira Bojnec, Bakovci
 • Majda Kovačič, Stara Gora (občina Šentilj v Slovenski gorici)
 • Dragica Vukić, Ljubljana
 • Sabina Hren, Kompolje (občina Dobrepolje)
 • Janez Zupan, Trebnje
 • Vanja Jazbec, Šoštanj
 • Marta Fidej, Velenje
 • Marko Krajnc, Ig
 • Franc Berkopec, Vavta vas
 • Marija Klobčar, Novo mesto
 • Janko Notersberg, Velenje
 • Stanislava Šmajs, Velenje