Arhiv novic

Torek, 26. avgust 2008, Velenje

Z višjo dodano vrednostjo izdelkov proti visokim cenam surovin

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 20. seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje in ga sprejel. Poslovanje je ocenil kot dobro, še posebej glede na razmere na trgih. Povzetek polletnega poročila in polletno poročilo, sta danes javno objavljena v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet.

Nadzorni svet je imenoval za člana uprave Gorenje, d.d., Philipa Alexandra Sluiterja, ki bo odgovoren za področje Beneluksa, dopolnilni program in blagovno znamko ATAG. Philip Alexander Sluiter nastopi mandat člana uprave z dnem imenovanja ter mu mandat člana uprave traja do izteka mandata uprave družbe, t.j. 18. julija 2013. Predstavitev Philipa Alexandra Sluiterja je v priponki.