Arhiv novic

Petek, 3. oktober 2008, Velenje, Šoštanj

Osveščanje mladih o športnem in zdravem načinu življenja

Osveščanje mladih o športnem in zdravem načinu življenja

V Gorenju so z začetkom novega šolskega leta podprli delovanje zavoda Šport & mediji, ki se ukvarja s širjenjem vrednot športa, zdravja in ohranjanja naravnega okolja ter s promocijo športa in športnih dejavnosti širom Slovenije, še posebej med mladimi. Začetek podpore so od 1. do 3. oktobra 2008, obeležili s sklopom prireditev Delujmo ozaveščeno za šolajočo mladino v Šaleški dolini, s čimer so želeli še dodatno okrepiti vezi z lokalnim okoljem.

Skupno so izvedli sedem prireditev za velenjske in šoštanjsko osnovno šolo ter Šolski center Velenje, z gostujočimi športniki Mitjo Petkovškom, Bernardom Vajdičem, Aljažem Peganom, Stankom Lorgerjem in Lucijo Polavder. Prireditve si je skupno ogledalo okoli 1.300 osmo- in devetošolcev ter dijakov prvih in drugih letnikov.

Največja motivacija Gorenja pri odločitvi za podporo delovanja zavoda Šport & mediji je v tem, da želi prispevati k osveščanju mladih o zdravem načinu življenja ter krepiti njihov pozitiven odnos do okolja in športa. Zavod za znanstveno, športno in kulturno dejavnost Šport & Mediji iz Ljubljane, ki ga vodi Benjamin Hvala, legendarni snemalec in režiser prenosov športnih dogodkov s številnimi domačimi in mednarodnimi nagradami, bo tako v prihodnjih dveh šolskih letih organiziral in izvedel preko 100 prireditev Delujemo ozaveščeno za mlade po Sloveniji. Zavod je sicer od leta 2002, ko je bil ustanovljen, do danes izvedel že preko 300 prireditev, ki si jih je ogledalo preko 41.000 obiskovalcev. 

Posamezna prireditev je interaktiven dogodek med voditeljem g. Benom Hvalo, publiko in posebnim gostom - povabljenim vrhunskim športnikom z vzporednim prikazovanjem filmskih zgodb iz vsega sveta, ki v slovenskem in širšem medijskem prostoru niso bile nikoli javno predvajane. Koncept prireditev omogoča gledalcem razvijati nov odnos do kulture posameznih držav, moralnih vrednot, zdravja in ohranjanja naravnega okolja ter odpira spoznanja o človeški veličini, notranji moči, odrekanju, doživljanju športnih porazov in uspehov. V duhu povezovanja in tkanja osebnega stika s publiko so prireditve zastavljene tako, da kot moderator sodeluje tudi izbran učenec ali učenka šole, ki med prireditvijo povezuje program.

Gorenje se s podporo različnih dejavnosti na področju kulture, šolstva, zdravstva, humanitarnosti in športa vpleta v številne aktivnosti in pore življenja v širši in ožji skupnosti. Vrednote, ki jih pri tem še posebej skrbno neguje, pa so skrb za varovanje okolja, zdrav način življenja in izobraževanje.