Arhiv novic

Četrtek, 13. november 2008, Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 13. novembra 2008 smo od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., , Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da je družba na dan 12. novembra 2008 pridobila 212.500 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež glasovalnih pravic povečal od 3,9170 % na 5,4316 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma na 762.056 delnic GRVG.

Uprava družbe Gorenje, d.d.