Arhiv novic

Ponedeljek, 17. november 2008, Velenje

Družba INGOR pridobila delnice GRVG

Na podlagi Priporočil javnim družbam za obveščanje (Ljubljanska borza, d.d.), informativno obveščamo javnost, da smo dne 17. novembra 2008 od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., , Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da je družba dne 14. novembra 2008 pridobila 20.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Na podlagi Priporočil javnim družbam za obveščanje (Ljubljanska borza, d.d.), informativno obveščamo javnost, da smo dne 17. novembra 2008 od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., , Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da je družba dne 14. novembra 2008 pridobila 20.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež glasovalnih pravic povečal od 5,4316 % na 5,5742 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma na 782.056 delnic GRVG.

Uprava družbe Gorenje, d.d.