Arhiv novic

Ponedeljek, 8. december 2008, Velenje

Zahtevne razmere poslovanja

Razmere na trgih se za Gorenje zaradi globalne finančne krize in recesije bistveno poslabšujejo iz tedna v teden. Medtem ko smo v prvi polovici leta na podlagi dobrega poslovanja še lahko pričakovali, da bomo leto odlično zaključili in se po tretjem četrtletju učinki razmer na trgih še niso bistveno poznali pri poslovanju, pa z zadnjim kvartalom ne moremo biti zadovoljni.

Izvajamo vrsto ukrepov, s katerimi poskušamo negativne posledice čim bolj omiliti. Ukrepi so usmerjeni na vsa področja poslovanja in na vse poslovne procese. Nanašajo se tako na nadaljnji razvoj novih izdelkov, osvajanje novih trgov, iskanje alternativnih cenejših virov, omejevanje investicij le na najnujnejše, obvladovanje obratnega kapitala, obvladovanje stroškov dela skozi dvig produktivnosti in prilagodljivo izrabo delovnega časa ter drastično zmanjševanje vseh vrst stroškov.

Največja težava na trgih je, da kupci, torej naši poslovni partnerji, težko pridobijo finančne vire za finansiranje obratnega kapitala, zato so pri naročanju previdni in selektivni. Prav tako previdni pa moramo biti v Gorenju, saj si ne želimo povečevati terjatev oziroma tvegati neplačil. Drugi razlog za šibkejše povpraševanje je v strahu potrošnikov, ki so na podlagi stalnega razpihovanja o nevarnostih globalne krize v medijih in strahu pred izgubo službe posebej previdni pri nakupih trajnejših dobrin. Obenem težko pridobijo potrošniške kredite, ki so pomemben vir sredstev za nakup gospodinjskih aparatov. Medtem ko je recesija v Zahodni Evropi že nekaj mesecev prisotna, pa jo sedaj čutijo tudi že v Vzhodni Evropi.

Kljub vsem ukrepom, ki jih v Gorenju intenzivno izvajamo, pa uprava ocenjuje, da bi lahko negativni učinek številnih odpovedi naročil v zadnjih tednih in drugih nepredvidenih negativnih dejavnikov dosegel obseg tudi do tretjine načrtovanega čistega poslovnega izida leta 2008.

Vendar pa kljub omenjenim oviram Gorenje posluje bolje od konkurence in povečuje tržne deleže. V prodajni mreži se trudijo, da bi pridobili čim več naročil, a opozarjajo, da bo prvo četrtletje prihodnjega leta zelo težko, saj je splošno gledano trg gospodinjskih aparatov padel, naši kupci, predvsem v tujini, pa težko poravnavajo svoje obveznosti.

Napovedi za leto 2009 so tudi za našo panogo zelo neugodne, zato v Gorenju pospešeno nadaljujemo z dodatnimi ukrepi in se v dogovarjanju s sindikati pripravljamo na različne scenarije.

Uprava
Gorenje, d.d.