Arhiv novic

Petek, 12. december 2008, Velenje

ERICo med dobitniki Evropske regionalne nagrade 2008

Inštitut za ekološke raziskave ERICo, ki je že dobro leto in pol član skupine Gorenje, je eden od prejemnikov Evropske regionalne nagrade 2008, ki jo podeljujeta Evropski parlament in Odbor za regionalni razvoj. Med 30 najboljših projektov, izmed skupno 250 nominiranih, je bil izbran in nagrajen tudi projekt Center odličnosti okoljske tehnologije COOT, v katerem ERICo sodeluje kot ključni partner. Projekt koordinira Inštitut Jožef Stefan, financiral pa ga je Evropski sklad za regionalni razvoj. Nagrada je namenjena prepoznavanju dobrih in uspešnih praks ter inovacij na območju EU in sicer tistih regijskih projektov, ki lahko predstavljajo vzorčni model ostalim regijam.

V projektu COOT izvaja ERICo aktivnosti na področju Mikoremediacije sterilnih in kontaminiranih substratov s pridelavo lesa, kjer skušajo z uporabo lesnih sekancev, ki jih preraščajo in razgrajujejo gobe vrste bukov ostrigar, omogočiti uspešno rast drevja na območjih, ki so zaradi človeških aktivnosti bistveno spremenila svojo prvotno podobo. Odlične uspehe so na ta način dosegli pri sanaciji z rudarjenjem prizadetega območja med Velenjskim in Družmirskim jezerom, ki ga na izbrani poskusni ploskvi izvajajo vse od leta 2005. Hkrati so na tem območju zasnovali tudi poskus vzgoje okrasnih iglavcev za prodajo v komercialne namene. Poleg izvedbe rastnega poskusa so uspešnost sanacije območja ocenili še z raziskavo biotske pestrosti talnih živali in metuljev in hkrati zastavili prenos tehnologije na Komunalno deponijo Duplica pri Kamniku.

Projekt se bo predvidoma nadaljeval v obdobju 2008 - 2013, ko bodo skušali oceniti dolgoročne učinke uporabe lesnih sekancev in gob na rast drevja ter skušali vpeljati pridobljeno znanje in izkušnje v inženirsko prakso pri gradnji ter sanaciji prometnic, v energetiko, v proizvodnjo sadik za hortikulturo ter na različne deponije in v urbano okolje.