Arhiv novic

Četrtek, 18. december 2008, Velenje

Obvestilo o 22. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 22. seji, dne 18. decembra 2008 obravnaval in potrdil gospodarski načrt Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2009 ter se seznanil z ukrepi, ki jih v Gorenju izvajajo za ublažitev krize.

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 22. seji, dne 18. decembra 2008 obravnaval in potrdil gospodarski načrt Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2009 ter se seznanil z ukrepi, ki jih v Gorenju izvajajo za ublažitev krize.

Nadzorni svet je ocenil, da je bilo poslovanje Gorenja v letu 2008 glede na nepredvideno finančno krizo in recesijo na globalnih trgih uspešno. Odzive uprave na znake zmanjševanja gospodarske rasti v drugi polovici leta je označil kot pravočasne in ustrezne. Pozitivno je ocenil odprto komuniciranje z javnostmi v zvezi s slabšanjem razmer za prodajo gospodinjskih aparatov, kakor tudi v zvezi z aktivnostmi in usmeritvami vodstva Gorenja za odpravljanje negativnih učinkov. Nadzorni svet podpira izvajanje vseh ukrepov, ki jih je uprava sprejela za ublažitev posledic nenačrtovanih negativnih dejavnikov poslovanja. Upoštevajoč negotove razmere v panogi gospodinjskih aparatov je nadzorni svet poslovni načrt za leto 2009 ocenili kot primeren in hkrati prilagodljiv na različne možne scenarije, kar je v teh kriznih časih velikega pomena in omogoča pravočasen odziv na spremenjene pogoje poslovanja.

Glede na spremenjene razmere se je nadzorni svet na predlog uprave odločil, da se predsedniku in članom uprave mesečna plača za leto 2009 zniža za 10 %. Nadzorni svet se je tudi zavezal, da v kolikor se razmere ne bodo spremenile oziroma ne bodo vsaj podobne poslovanju v prvem polletju 2008, ne bo predlagal izplačila nagrad za člane nadzornega sveta iz dobička.

Javna objava ocene poslovanja za leto 2008 ter gospodarskega načrta za leto 2009 bo jutri, dne 19. decembra 2008 v popoldanskem času, oziroma po novinarski konferenci, ki je predvidena ob 11.00 uri, v tem času pa bo tudi začasna ustavitev trgovanja in sicer do konca trgovalnega dne oziroma do 13.00 ure.

Nadzorni svet je v skladu s spremembami v zakonu o gospodarskih družbah imenoval tudi revizijsko komisijo v sestavi: Milan Podpečan, predsednik in člani mag. Peter Ješovnik, mag. Gregor Sluga in Drago Krenker, vsi člani nadzornega sveta družbe, ter Mateja Vrankar, specialist revidiranja in pooblaščena revizorka. Mandat revizijske komisije traja do izteka mandata nadzornega sveta družbe, t.j. 18. julija 2010.

Nadzorni svet in uprava družbe Gorenje, d.d.