Arhiv novic

Četrtek, 12. februar 2009, Velenje, Ljubljana

Nadzorni svet Gorenja podprl protikrizne ukrepe uprave

Nadzorni svet Gorenja se je danes seznanil s poslovanjem v začetku leta 2009 ter ukrepi uprave za obvladovanje kriznih razmer. Kot pozitivno in ustrezno je ocenil odzivanje uprave na spremenjene razmere v panogi in podprl vse aktivnosti, ki jih v Gorenju izvajajo za zmanjšanje negativnih učinkov na trgu.

Upoštevajoč negotove razmere v panogi gospodinjskih aparatov je uprava Gorenja z namenom čim večje prilagodljivosti pripravila več scenarijev za leto 2009, kar omogoča hitro odzivanje na spremenljive pogoje ter sprejemanje in izvajanje ustreznih ukrepov, kar je v kriznih razmerah ključno.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je obseg naročil v Gorenju za 20 - 25 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lanskega leta. Ocena za marec še ni dokončna, saj se naročila še zbirajo. Celotni trg gospodinjskih aparatov in drugih električnih in elektronskih naprav je v zadnjih mesecih močno upadel, tako da večina proizvajalcev električnih in elektronskih aparatov že od zadnjega kvartala lanskega leta posluje z izgubo. Kriznim razmeram v panogi se v Gorenju zoperstavljajo z izvajanjem številnih aktivnostih, s katerimi poskušajo prebroditi negativne posledice izjemno nizke prodaje. Le-te so usmerjene na vsa področja poslovanja in na vse poslovne procese ter se nanašajo predvsem na: 

 • stroške materiala in surovin (optimiranje zalog, terminski zakupi surovin, nadaljnji razvoj oskrbnih virov v Aziji na ostalih dolarskih nabavnih trgih in v državah jugovzhodne Evrope, nadaljnja racionalizacija materialnih stroškov)
 • področje proizvodnje (fleksibilno prilagajanje proizvodnje obsegu naročil kupcev, prilagajanje števila delovnih dni glede na naročila, koriščenje dopustov in prestavitve delovnih dni v drugo polovico leta)
 • področje nabave (prilagajanje naročanja materiala tekočim potrebam, sklepanje kratkoročnih pogodb, naročila iz low-cost-countries)
 • področje prodaje (pospeševanje prodaje, intenziviranje dela s kupci, iskanje novih poslovnih priložnosti, zmanjšanje kompleksnosti)
 • stroške logistike (maksimiranje izkoriščenosti prevoznih sredstev)
 • področje investicij (odobritev le najnujnejših investicij, usmerjenih izključno v razvoj novih izdelkov, časovna odložitev vseh )
 • področje marketinga (racionalizacija stroškov na vseh tržiščih omejitev stroškov le na tiste, ki se nanašajo na neposredno pospeševanje prodaje, osredotočenje na trge, kjer je izplen lahko večji)
 • stroške storitev (zmanjševanje upravljavskih in administrativnih stroškov, prilagajanje stroškov obsegu prodaje, okrepitev nadzora nad stroški)
 • zagotavljanje pozitivnega denarnega toka (pridobivanje novih dolgoročnih kreditov, optimiranje terjatev, zagotavljanje tekoče likvidnosti)
 • znižanje obratnega kapitala (obvladovanje zalog in terjatev) ter
 • stroškov dela (uvedba 36-urnega polnega delovnega časa, 10-odstotno znižanje plač zaposlenim, reorganizacija organizacije in procesov)

Podrobnejšo analizo ukrepov in njihovih pričakovanih učinkov Gorenja bomo predstavili po seji nadzornega sveta v četrtek, 26. februarja, ko bo nadzorni svet obravnaval tudi nerevidirane rezultate za leto 2008.

Nadzorni svet je odzivanje uprave na nenehno slabšanje razmer za poslovanje ocenil kot pozitivno in ustrezno ter podprl vse aktivnosti, ki jih v Gorenju izvajajo za zmanjšanje negativnih učinkov na trgu.

V Gorenju, d.d., je trenutno 5.200 zaposlenih, kar je 300 manj kot v enakem obdobju lani. V zadnjem letu smo število zaposlenih zmanjševali  z mehkimi metodami, naravno fluktuacijo, upokojevanjem in sporazumnim prenehanjem delovnega razmerja, na enak način pa bomo zmanjševali število zaposlenih tudi vnaprej.

Hkrati uprava aktivno vodi in spremlja dogajanja na trgu in bo, kot doslej, nastali situaciji prilagajala vrsto in globino ukrepov.

Uprava in Nadzorni svet
družbe Gorenje, d.d.