Arhiv novic

Ponedeljek, 16. februar 2009, Velenje

Pomembni strateški mejniki Gorenja

V časopisu Finance je bil dne 12. februarja 2009 objavljen članek z naslovom »V Gorenju danes spet ukrepajo«, v katerem je zapisana vrsta nepravilnih obvestil. Ta se nanašajo na napačno predstavljena dejstva v zvezi s poslovnimi dogodki družbe Gorenje, na napačen prikaz teh poslovnih dogodkov in neustrezno interpretacijo njihovega vpliva na poslovanje družbe Gorenje.

Pojasnila o izvajanju strateških usmeritev Gorenja kot odziv na nepravilne navedbe v medijih

V časopisu Finance je bil dne 12. 2. 2009 objavljen članek z naslovom »V Gorenju danes spet ukrepajo«, v katerem je zapisana vrsta nepravilnih obvestil. Ta se nanašajo na napačno predstavljena dejstva v zvezi s poslovnimi dogodki družbe Gorenje, na napačen prikaz teh poslovnih dogodkov in neustrezno interpretacijo njihovega vpliva na poslovanje družbe Gorenje. Zaradi tega je objava negativno vplivala na zmanjšanje ugleda ter dobrega imena Gorenja in njegovega vodstva.
Ker so v okvirjenem delu članka navedena napačna dejstva v zvezi s strateškimi usmeritvami Skupine Gorenje ter neustrezno predstavljene aktivnosti vodstva pri uresničevanju strateških korakov, ocenjujemo, da je potrebno v smislu enakomernega obveščanja vseh delničarjev javno predstaviti resnična dejstva, ki se nanašajo na nepravilnosti v uvodoma navedenem članku.

Ena od strateških usmeritev Gorenja je internacionalizacija proizvodnje

Mora Moravia
Od nakupa More Moravie na Češkem je minilo pet let. V prvem letu smo optimirali in racionalizirali vse procese. Sinergije z matično družbo v prodaji, nabavi, proizvodnji, razvoju, logistiki, investicijah so že v prvem letu prinesle pozitivne ekonomske učinke, Mora pa je v petih letih pomembno prispevala tudi k dobičku Gorenja. V tem obdobju je bila skozi dobiček družbe in sinergije kupnina že poplačana. Mora tudi danes posluje dobro. Investicija v letu 2008 v novo generacijo kuhalnih aparatov blagovne znamke Mora nam omogoča rast naših tržnih deležev v regiji Češke in Slovaške kljub krizi tudi v letu 2009. 
V času od prevzema se je tržni delež More povečal s 50 na 52 odstotkov v segmentu samostojnih štedilnikov. Hkrati je na področju vgradnih aparatov in nap, kjer blagovna znamka Mora ni bila prisotna, postala vodilni ponudnik na trgu.
V upravi je kot prvi nadzornik družbe za poslovanje More odgovoren Franc Košec, na ključnih mestih v Mori Moravii pa sta sodelavca iz Slovenije. Družba je informacijsko integrirana, tako v sistem SAP kot druge nadzorne sisteme, zato nam je omogočeno tudi dnevno spremljanje poslovanja in rezultatov.

Tovarna v Valjevu
Gorenje je z vzpostavitvijo proizvodnje v Srbiji pridobilo status lokalnega proizvajalca ter si tako na dolgi rok ustvarja pogoje za ohranitev tržnih deležev. Hkrati razvija široko zasnovano mrežo lokalnih dobaviteljev, skupno jih je že 38, ki presegajo tretjino vseh dobavnih potreb tovarne. Dobavitelji iz Srbije so se s kakovostjo izdelkov, točnostjo dobav ter cenovno konkurenčnostjo izkazali kot dobri dobavitelji, nekatere komponente iz Srbije uvažamo tudi v Slovenijo. V zadnjem letu smo v proizvodnjo Valjeva uvedli več novih modelov, saj nam načrtovane zmogljivosti omogočajo razvoj in količinsko rast.
Po dveh letih v Valjevu uresničujemo predvidevanja poslovnega načrta. Tovarna posluje dobro in z dobičkom. Aparati se v Valjevu proizvajajo po 11 odstotkov nižjih stroških kot v Velenju in so izdelani za vsa tržišča in vse blagovne znamke Gorenja. 91 odstotkov odpreme poteka neposredno iz tovarne v Valjevu do kupca, le devet odstotkov pa se kombinira z odpremami iz Velenja. Kolektiv je optimalno organiziran in v celoti izkorišča sinergije na vseh področjih z matično družbo.

Gorenje želi igrati aktivno vlogo povezovalca v panogi bele tehnike

Nakup družbe Atag
Vključitev družbe Atag v letu 2008 izpolnjuje pričakovanja in pomembno prispeva k rasti kazalnikov poslovanja Skupine Gorenje. Gorenje je tako pokrilo še zadnjo sivo liso v Evropi in vstopilo na trge več kot 27 milijonskega Beneluksa, kjer je bilo prej le minimalno prisotno. Hkrati je pridobilo prestižno blagovno znamko Atag, ki sodi v najvišji razred gospodinjskih aparatov, in vstopilo v najvišji cenovni segment na določenih zahodnih trgih. Med družbama smo že v polovici leta ustvarili številne sinergije na področju trženja, nabave, produktnega menedžmenta in proizvodnje, ki jih v letošnjem letu še krepimo, saj pri prodaji že za leto 2009 načrtujemo porast dobav novo razvitih izdelkov iz tovarn v Velenju.
Postopek nakupa je bil opravljen pregledno, v skladu s pravili stroke in ob pomoči uglednih svetovnih svetovalnih, revizijskih in pravnih družb. Kupnina v višini 130 milijonov je bila na sredini ocenjenega razpona vrednosti. Pomembno je, da je Gorenje del kupnine v višini 39.408.100 evrov plačalo v delnicah, pri čemer bila realizirana povprečna cena delnice 36,83 evrov. Tako je Gorenje realiziralo približno 15 milijonov kapitalskega dobička za vse delničarje.
V letu 2008 je družba poslovala z načrtovanim dobičkom, zato pričakujemo, da bo izplačala dividendo v okvirni višini 10 milijonov evrov, 6 milijonov od tega pa je že bilo izplačanih v letu 2008.

Gorenje želi postati najbolj inovativen, v oblikovanje usmerjen ustvarjalec izdelkov za dom

Usmeritev v dizajn
V zreli panogi, kjer ponudba presega povpraševanje, sploh pa v kriznih razmerah, je ključno, da se razlikuješ od konkurence. Asortiman izdelkov Gorenja je kompleksen, raznovrsten in zajema vse cenovne segmente, kar nam omogoča, da se odzivamo na potrebe vsakega posameznega trga. Inovativno oblikovanje je razlikovalna konkurenčna prednost blagovne znamke Gorenje in ta strategija ostaja nespremenjena, saj želimo vodilno vlogo na področju oblikovanja gospodinjskih aparatov ohraniti tudi v prihodnje.
Delež segmenta nišnih aparatov se je v treh letih povečal s 6 na 12 % vrednostno v strukturi prodaje, njihov prispevek k dobičkonosnosti pa je še večji. V Gorenju pa ne stavimo le na vrhunski dizajn, temveč tudi na kakovost in tehnično dovršenost, pri čemer ima Gorenje nekatere tehnične rešitve tudi patentirane.

Pomembna strateška usmeritev je obvladovana širitev dejavnosti Skupine Gorenje

Patria
Gorenje poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi posle, ki izkoriščajo Gorenjeve bogate izkušnje, znanje, tehnologije in proizvodne kapacitete. Tako se je v novozgrajenih proizvodnih prostorih v Šoštanju, ki so bili za razvoj dejavnosti strojegradnje strateško zastavljeni že leta 2001, v eni tretjini hale novembra 2007 pričela proizvodnja kolesnikov.
Strojegradnja in orodjarstvo sta dejavnosti Gorenja že več kot 30 let in zaposlujeta okrog 350 delavcev. Investicija v ta program je vredna milijon evrov, kar pomeni 1,3 % v okviru celotnih investicij Gorenja, ki so predlani znašale 74,1 milijona evrov.
Zanikamo neresnico, da bi na sklepanje posla vplivale družinske povezave. Gorenje je pridobilo posel izključno zato, ker je bilo po oceni Patrie edino v Sloveniji sposobno tehnološko in organizacijsko izpeljati proizvodnjo kolesnikov v tako kratkem času.

Vstop širšega menedžmenta v lastniško strukturo Gorenja

Ingor
Ingor je bil ustanovljen, da bi v lastniško strukturo Gorenja v dokapitalizaciji vstopil skupaj z EBRD, ki je svoj vstop pogojeval s sodelovanjem menedžmenta v lastniški strukturi ter nesodelovanjem države. Ker je bil EBRD zaradi sodelovanja KAD-a izločen iz dokapitalizacije, je Ingor z vstopom v lastniško strukturo omogočil uspešen zaključek postopka dokapitalizacije. Člani poslovodstva, ki sodelujejo v Ingorju, so z najemom osebnih posojil sprejeli tveganje za uspešno poslovanje družbe.

Kriza je čas negotovosti, kar seveda velja tudi za Gorenje in njegove zaposlene. Prav zaradi tega smo okrepili komuniciranje med zaposlenimi na vseh ravneh za doseganje skupnih ciljev.

V Gorenju, d.d., je trenutno 5.187 zaposlenih, kar je 295 manj kot v enakem obdobju lani. V zadnjem letu smo število zaposlenih zmanjševali  z mehkimi metodami, naravno fluktuacijo, upokojevanjem in sporazumnim prenehanjem delovnega razmerja, na enak način pa bomo zmanjševali število zaposlenih tudi vnaprej, do konca leta predvidoma za 400 - 500.

Uprava Gorenja, d.d.