Arhiv novic

Sreda, 25. marec 2009, Slovenija

Razpis Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov

Razpis Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov

Za pridobitev kredita Eko sklada se lahko prijavite tudi, če načrtujete vgradnjo sodobnih naprav in sistemov ali rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode. Razpisana sredstva tako zajemajo tudi ponudbo Gorenja Tiki, in sicer kondenzacijske kotle, toplotne črpalke po sistemu voda-voda ali zemlja-voda ter sončne sprejemnike s hranilniki toplote.

Krediti so na voljo še za postavitev sistema za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije ali za soproizvodnjo toplote in električne energije, toplotno izolacijo stanovanjskega objekta, vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva, zamenjavo azbestne strešne kritine, nakup električnega ali vozila na hibridni pogon, pa tudi priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje, vgradnjo male čistilne naprave, prekritje objekta z rastlinsko odejo, namestitev naprave za izkoriščanje deževnice ali za čiščenje pitne vode in za gradnjo novega nizkoenergijskega ali pasivnega stanovanjskega objekta.

Razpisna dokumentacija in vse podrobnosti v zvezi z razpisom so na voljo na spletni strani http://www.ekosklad.si/.