Arhiv novic

Ponedeljek, 2. marec 2009, Velenje

Družba INGOR pridobila delnice GRVG

Na podlagi Priporočil javnim družbam za obveščanje (Ljubljanska borza, d.d.), informativno obveščamo javnost, da smo dne 2. marca 2009 od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., , Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da je družba dne 27. februarja 2009 pridobila 669 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež glasovalnih pravic povečal od  5,5742 % na 5,5789 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma na 782.725 delnic GRVG.

Uprava družbe Gorenje, d.d.