Arhiv novic

Četrtek, 23. april 2009, Velenje

Letno poročilo 2008

Nadzorni svet je na svoji 25. seji sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2008 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2008. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.