Arhiv novic

Četrtek, 23. april 2009, Velenje

Gorenje ustrezno in učinkovito kljubuje krizi

Nadzorni svet Gorenja je na današnji seji sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2008 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2008.

Zmanjšanje upada povpraševanja na Zahodu, na Vzhodu recesija občutna

Uprava je predstavnike nadzornega sveta seznanila tudi s trenutnimi razmerami za poslovanje. Povpraševanje po izdelkih za dom se v drugem četrtletje rahlo izboljšuje predvsem v Nemčiji in Avstriji, medtem ko so posledice recesije še vedno najbolj občutne v vzhodnih in jugo-vzhodnih evropskih državah z mehkimi valutami.

Uprava je predstavila tudi učinke aktivnosti, ki jih v Gorenju izvajajo za obvladovanje poslovanja v času bistveno zmanjšanega obsega naročil gospodinjskih aparatov, v okviru katerih predvsem  intenzivno iščejo možnosti za povečanje prodaje in zmanjšujejo stroške materiala, vseh vrst storitev in dela. Nadzorni svet je ukrepe ocenil kot ustrezne, primerne in učinkovite, saj so v Gorenju brez opuščanja z vrsto drugih ukrepov uspeli v veliki meri nevtralizirati upad poslovnih aktivnosti od začetka krize.

Cilje leta 2009 ostaja zagotavljanje pozitivnega denarnega toka, ohranjanje čim večjega števila delovnih mest in krepitev tržnih deležev. Ker pa se potrošniška klima še ni otoplila in ostaja nivo naročil v drugem četrtletju na podobno nizkem nivoju kot v prvih treh mesecih, bo uprava do objave rezultatov za prvo četrtletje pripravila rebalans poslovnega načrta za leto 2009.