Arhiv novic

Petek, 29. maj 2009, Velenje

Objava ocene poslovanja za leto 2009

V skladu z zagotavljanjem enakomerne obveščenosti vseh javnosti, uprava družbe Gorenje, d.d., objavlja delno oceno poslovanja za leto 2009, ki je bila v okviru predstavitve učinkov ključnih protikriznih aktivnosti prikazana na novinarski konferenci, dne 28. maja 2009.

Čeprav so napovedi za drugo polletje leta boljše, pa bodo prihodki od prodaje letos upadli za okoli 12 %. Ne glede na izjemno težko leto bo Gorenje v letu 2009 doseglo poslovni izid iz poslovanja (EBIT) preko 7 mio EUR, višina naložb bo na nivoju 25 mio EUR, Gorenje pa bo generiralo prosti denarni tok v višini 25 mio EUR.