Arhiv novic

Torek, 16. junij 2009, Vrhnika, Slovenija

Odprt največji center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

Odprt največji center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

Vodilno podjetje za gospodarjenje z nevarnimi odpadki v regiji, Kemis, je po več let trajajočem projektu zaključilo naložbo v nov, tehnološko sodoben center. Z združitvijo vseh aktivnosti na eni lokaciji bodo dosegli večjo fleksibilnost do kupcev, izboljšali logistiko, predvsem pa dvignili raven varnosti pri delu in varovanja okolja. Naložba v najsodobnejši center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji je vredna 6,8 milijona evrov. Slavnostni trak najpomembnejše tovrstne okoljevarstvene investicije v letošnjem letu so prerezali minister za okolje RS, Karl Erjavec, predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac, direktor Kemisa, Emil Nanut in župan Vrhnike, dr. Marjan Rihar.

Sodoben center v velikosti 4.000 m2 se razprostira v bližini Vrhnike. V njem bodo prevzemali, sortirali, preembalirali, skladiščili in z različnimi postopki predelali odpadke do oblike, primerne za prevzem za končno uporabo oziroma odstranitev. Center je bil zgrajen v skladu z okoljsko zakonodajo in zahtevami ter najboljšo razpoložljivo tehniko, zato odpira možnosti za nadaljnji razvoj dejavnosti Kemisa na področju predelave in izrabe nevarnih odpadkov iz industrije in gospodinjstev.

Emil Nanut, direktor Kemisa: »S svojim delovanjem se trudimo na vsakem koraku zmanjševati obremenjevanje okolja in porabo naravnih virov ter zniževati stroške ravnanja z odpadki svojim kupcem. Z združitvijo aktivnosti na enem mestu smo se izognili tudi obremenitvam za okolje, ki izhajajo iz pretovarjanj, internega transporta itd. Zaposlenim pa smo v novem centru želeli zagotoviti dolgoročno vsestransko varna delovna mesta, kjer se bodo le-ti dobro počutili

Podjetje Kemis je v več kot dvajsetih letih delovanja poskrbelo za več kot 200.000 ton različnih, večinoma nevarnih odpadkov, zaupanje v svoje storitve pa so pridobili pri več kot 800 slovenskih podjetjih.

Kemis je od leta 2004 v 100-odstotni lasti Gorenja. V strateških načrtih Skupine Gorenje je poslovna dejavnost ekologije opredeljena kot ena ključnih dejavnosti, ki izhaja iz več kot petdesetletnih izkušenj Gorenja in zaznanih razvojnih potencialov. Vizija področja ekologije v Skupini Gorenje je postati vodilni ponudnik celovitih storitev s področja varovanja okolja in gospodarjenja z odpadki na področju JV Evrope.