Arhiv novic

Četrtek, 18. junij 2009, Velenje

Objava sklepov 13. skupščine družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67/2007, 69/2008 in 40/2009), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d., objavlja sklepe 13. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v četrtek,  18. junija 2009 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.