Arhiv novic

Torek, 25. avgust 2009, Velenje

Gorenje v drugem četrtletju bistveno bolje kot v prvem

Nadzorni svet Gorenja se je na današnji seji seznanil s poslovanjem Skupine Gorenje v prvem polletju leta 2009. V drugem četrtletju se je rezultat močno izboljšal, čeprav se je prodaja še zmanjševala. Poslovanje je uspešno sledilo zastavljenim smernicam, tako da je družba ustvarila prosti denarni tok, ohranjala tržne deleže in beležila pozitivne učinke ukrepov za zmanjševanje stroškov in optimiranja procesov ter s pomočjo državnih ukrepov ohranjala produktivna delovna mesta. Razvoj rezultata potrjuje napoved, da lahko Gorenje do konca leta doseže prosti denarni tok v višini 25 milijonov evrov.

V prvi polovici leta 2009 je Skupina Gorenje ustvarila skoraj 568 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov, od tega dobre tri četrtine s prodajo gospodinjskih aparatov. Le-ta se je glede na prvo polletje leta 2008 zmanjšala za 33 odstotkov. Potrošnja aparatov se je vse od lanske jeseni zniževala tudi še v drugem četrtletju, obseg naročil pa se je sedaj ustalil in do konca leta nakazuje rahlo izboljšanje. Prodaja se je tudi v drugem četrtletju najbolj zniževala na vzhodnem in jugovzhodnem delu Evrope, medtem ko je Gorenje v nekaj državah Zahodne Evrope zaznalo celo rast povpraševanja. V Rusiji in Ukrajini se je trg gospodinjskih aparatov že v začetku leta prepolovil, struktura prodaje pa se je nagnila k cenejšim izdelkom. Gorenje se je na spremenjeno povpraševanje odzvalo s pokrivanjem različnih segmentov in vseh cenovnih razredov ter tako uspelo na večini trgov ohraniti ali okrepiti tržne deleže. Med uspešnejše trge sodijo Srbija, Češka, Danska, Nemčija in Avstrija, slabše pa so poslovali v Franciji, na Hrvaškem, v Romuniji ter v Baltskih državah, kjer so nekatere prodajne aktivnosti zaradi nelikvidnosti tržišč zamrznili.

Izid iz poslovanja, ki je v prvem četrtletju znašal -7 milijonov evrov,  se je v drugem četrtletju približal ničli, kar pomeni, da se je dobičkonosnost iz poslovanja v drugem četrtletju v primerjavi s prvim pomembno izboljšala. Čisti poslovni izid se je v drugem četrtletju poslabšal le za dobra 3,2 milijona evra. K izboljševanju uspešnosti poslovanja so največ prispevali učinki optimiranja procesov in ukrepov za zmanjševanje stroškov, ki so se začeli uresničevati v drugem četrtletju ter začetek rabe surovin in materiala po nižjih cenah. V skladu s strategijo ohranjanja produktivnih delovnih mest so v Gorenju - nasprotno od večine konkurentov, ki so odpuščali - uporabili vse možnosti državnih ukrepov na področju stroškov dela in mehke metode zmanjševanja števila zaposlenih ter tako znižali stroške dela v skladu z oceno. Od julija pa je Gorenje vključeno tudi v ukrep začasnega čakanja na delo, ki predstavlja naslednji pomemben korak pri ohranitvi produktivnih delovnih mest, s čimer približujejo indeks stroškov dela trendom v prodaji.

Kljub krizi v Gorenju vlaganja osredotočajo na nove izdelke in intenzivno delujejo na področju razvoja. Usmeritev pri tem ostaja inovativnost, ki se izraža skozi funkcijski ter tehnološki napredek, z močnim poudarkom na okolju prijaznih rešitvah, nadgrajenim z izstopajočim dizajnom. Jesenske premiere bodo tudi letos predstavili na sejmu zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov IFA v Berlinu. Na trg prihaja nova kolekcija aparatov Gorenje Simplicity. Gre za odgovor na želje potrošnikov po enostavnem upravljanju tudi tehnološko in oblikovno dovršenih aparatov, ki bo v času krize hkrati zadovoljil potrebo po izdelkih z ugodnejšo ceno. Odmevno linijo Old Timer hladilnikov so oblekli v mavrično paleto barv z imenom Gorenje Retro. Nov pečat bo blagovni znamki Gorenje dalo v tančico skrivnosti zavito sodelovanje z enim najbolj vročih industrijskih oblikovalcev, predstavljena pa bo tudi nova generacija kuhalnih aparatov, ki je pri potrošnikih na večini evropskih trgov odlično sprejeta, požela pa je tudi že prve nagrade, med drugim mednarodno priznanje Plus X Award.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s prenosom naložb v družbah Atag Europe, Gorenje Beteiligung in nekaterih njegovih hčerinskih družb s sedežem izven Evropske unije na družbo Gorenje Nederland, B.V., s sedežem na Nizozemskem. Glavni razlog za prestrukturiranje naložb je doseganje sinergijskih učinkov med podjetji iz Skupine Gorenje in lani prevzete Skupine Atag. Tako bodo vzpostavili poenoteno spremljanje in upravljanje mreže distribucijskih podjetij divizije Aparatov za dom znotraj enega podjetja (Gorenje Nederland B.V.), ki je v 100-odstotni lasti matične družbe Gorenje, d.d. Drugi pozitivni učinek bo izboljšanje strukture virov Skupine Gorenje, saj bodo z dobljenimi dolgoročnimi krediti na Nizozemskem povečali delež dolgoročne na račun zmanjšanja kratkoročne zadolženosti. Nezanemarljiva pa ni tudi možnost izkoriščanja prednosti sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja, ki jih ima Nizozemska z mnogimi državami v Evropi in drugih delih sveta.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je z razvojem poslovanja v drugem četrtletju glede na neugodne gospodarske razmere zadovoljen, saj so učinki izvajanih ukrepov pozitivno vplivali na rezultat: »Razvoj v prvem polletju potrjuje, da smo na poti uresničevanja napovedi o učinkih aktivnosti pospeševanja prodaje in optimiranja stroškov, kar bo ocenjeni poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pripeljalo na pozitivno letno raven. V avgustu, septembru in oktobru kažejo naročila rahlo boljšo sliko kot v prvi polovici leta, tako da v Gorenju temu primerno povečujemo tudi proizvodnjo. Med ključnimi napori so sedaj poleg vzdrževanja optimalnega nivoja zalog izboljšanje prodajne strukture in uvajanje udarnih linij izdelkov na trg.« Hkrati pa Bobinac deli previdnost analitikov, ki uspešnost poslovanja v drugi polovici leta vežejo na dogajanja v septembru in oktobru: »Ocenjujem, da smo pri takšnem razvoju dogodkov, kot je bil v drugem trimesečju, in z nadaljevanjem aktivnosti optimiranja čistih obratnih sredstev do konca leta sposobni doseči prosti denarni tok v višini 25 milijonov evrov. A čeprav se na nekaterih trgih kažejo znaki okrevanja, bo letošnje leto v celoti še vedno zelo težko in pravo okrevanje gospodarstva bo prišlo morda šele v sredini leta 2010.«

Nadzorni svet je realizirane učinke ukrepov ocenil kot ustrezne in primerne ter podprl prizadevanja uprave, ki je odločena ustvarjati pogoje za pozitiven razvoj rezultata tudi v prihodnjih mesecih z osredotočanjem na zagotavljanje prostega denarnega toka, krepitev tržnih deležev in ohranjanje produktivnih delovnih mest.