Arhiv novic

Petek, 11. september 2009, Ljubljana/Velenje

ZEOS zbira odpadne varčne sijalke

ZEOS zbira odpadne varčne sijalke

Do leta 2012 bodo navadne žarnice izginile iz trgovin v Sloveniji in drugih članicah Evropske unije, nadomestile pa jih bodo varčne sijalke, ki porabijo kar petkrat manj električne energije kot običajne žarnice, kar pomeni manjše izpuste CO2. Poleg tega imajo sijalke od petkrat do 15-krat daljšo življenjsko dobo in  jih je mogoče reciklirati. Njihova edina pomanjkljivost  je, da vsebujejo določeno količino živega srebra, zato sijalk ne smemo odvreči med mešane komunalne odpadke. V Sloveniji bo za okolju varno zbiranje in odstranitev varčnih sijalk poskrbelo Gorenjevo hčerinsko podjetje Zeos.

V podjetju Zeos, ki skrbi za ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, med katere sodijo gospodinjski aparati in zabavna elektronika, ter za okolju prijazno odstranitev odpadnih baterij in akumulatorjev, so začeli z osveščevalno akcijo »Sijalke ločuj in naravo varuj« o prednostih varčnih sijalk in ustreznem ravnanju z njimi po izteku njihove življenjske dobe. Zaradi vsebnosti živega srebra in možnosti recikliranja je namreč pomembno, da varčne sijalke odvržemo v posebej za to namenjene zbiralnike, saj tako omogočimo njihovo recikliranje in preprečimo izlitje živega srebra v okolje. 
 
Emil Šehič, direktor podjetja Zeos: »Organiziramo zbiranje in prevzem odpadnih fluorescentnih sijalk, visokointenzivnostnih sijalk na razelektrenje in varčnih sijalk na teritoriju celotne Slovenije. Zbiranje poteka preko komunalnih zbiralnic, trgovin, Zeosovih zbiralnic in neposredno pri velikih porabnikih sijalk. V zadnjem obdobju pa smo zbiranje razširili tudi v osnovne šole in zdravstvene ustanove. Ker zaenkrat v Sloveniji še ni obrata za recikliranje odpadnih sijalk, jih pošiljamo v reciklažni center v tujini, kjer se predelajo na okolju prijazen način, več kot 95 % materiala pa proizvajalci sijalk ponovno uporabijo pri izdelavi novih.«

V letošnjem letu so si v podjetju zastavili cilj, da zberejo in reciklirajo 75 ton odpadnih varčnih sijalk, kar predstavlja približno petino sijalk, ki so bile dane na trg pred šestimi leti, kolikor znaša povprečna življenjska doba sijalk. To je tudi v skladu s cilji, ki jih je postavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Vsako leto želijo povečati količino zbranih odpadnih sijalk za 10 %, tako da bi v letu 2012 zbrali 50 % odpadnih sijalk, ki so bile dane v uporabo v letu 2006.