Arhiv novic

Četrtek, 17. december 2009, Velenje

Povzetek poslovnega načrta Skupine Gorenje in držbe Gorenje, d.d. za leto 2010

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 32. seji, dne 17. decembra 2009 obravnaval in potrdil poslovni načrt Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2010.

Družba Gorenje, d.d., je tudi objavila finančni koledar za poslovno leto 2010.