Arhiv novic

Ponedeljek, 8. marec 2010, Velenje

Nominacijski odbor Gorenja pričel z delom

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Gorenje, d.d., Velenje obvešča javnost, da je nadzorni svet družbe na seji dne 2. marca 2010 imenoval petčlanski nominacijski odbor kot komisijo nadzornega sveta. Odbor sestavlja predsednik nadzornega sveta, dr. Jože Zagožen, predstavniki treh največjih delničarjev, ki so Kapitalska družba, d.d., KD Skladi, d.o.o. in Home Products Europe B.V. ter predstavnik Kadrovsko – akreditacijskega sveta (KAS). Nominacijski odbor se je sestal dne 5. marca 2010. Sejo je vodil predsednik odbora Bachtiar Djalil. Na seji je nominacijski odbor sprejel sklep o pričetku postopka priprave predloga za imenovanje članov nadzornega sveta družbe, ki mora biti končan do 6. aprila 2010. Nominacijski odbor vabi vse zainteresirane kandidate, ki bi želeli oddati vlogo za kandidata za člana nadzornega sveta družbe, da izpolnijo vlogo in obrazce, ki so dostopni na spletni strani in jih pošljejo družbi. Prijave morajo prispeti na sedež družbe najkasneje do 23. marca 2010.