Arhiv novic

Četrtek, 11. marec 2010, Velenje

Nadzorni svet potrdil člane nominacijskega odbora

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. d., Velenje, obvešča javnost, da je nadzorni svet družbe na seji dne 11. marca 2010 potrdil člane nominacijskega odbora, razširil sestavo odbora za še enega člana ter hkrati, v skladu z določbami ZGD-1, za predsednika nominacijskega odbora imenoval mag. Petra Ješovnika. Ostali člani nominacijskega odbora so še predsednik nadzornega sveta, dr. Jože Zagožen, Bachtiar Djalil, predstavnik Kapitalske družbe, d. d., Andraž Grahek, predstavnik družbe KD Skladi, d. o. o., Philip Sluiter, predstavnik družbe Home Products Europe B. V., in pa dr. Bogomir Kovač, predstavnik Kadrovsko – akreditacijskega sveta.