Arhiv novic

Ponedeljek, 19. april 2010, Velenje

Obvestilo o 37. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorni svet je na svoji 37. seji, dne 16. aprila 2010 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2009 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev. V skladu s finančnim koledarjem bo letno poročilo objavljeno v četrtek, 22. aprila 2010.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z namero člana Svetovne banke, IFC, po dokapitalizaciji družbe Gorenje, d.d., z namenom vlaganja v rast in razvoj, hkrati s sodelovanjem pri prestrukturiranju dolgoročnega dolga, ki zapada v plačilo v naslednjih dveh letih. Prestrukturiranje dolga družbe Gorenje, d.d., bi se izvedlo preko lastne udeležbe IFC in organiziranja drugih bank, ki bodo sodelovale pri prestrukturiranju. Uprava in nadzorni svet bosta predvidoma do 26. aprila objavila sklic skupščine delničarjev, ki bo odločala o povečanju osnovnega kapitala družbe. Povzetek naložbenega predloga v družbo Gorenje, d.d., (Summary Proposal Investment) kot tudi poročili o okoljski in družbeni odgovornosti  (ESRS/ESAP), ki temeljita na skrbnem pregledu Gorenja, d.d., in nekaterih odvisnih družb, opravljenem s strani strokovnjakov IFC v februarju in marcu tega leta, je IFC objavil spletni strani www.ifc.org in sicer v poglavju »IFC Projects/Disclosure«.

Uprava družbe Gorenje, d.d.