Arhiv novic

Četrtek, 22. april 2010, Velenje

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2009

Nadzorni svet je na svoji 37. seji, dne 16. aprila 2010 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2009 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.