Arhiv novic

Ponedeljek, 19. april 2010, Velenje

Očistimo Slovenijo v enem dnevu

V soboto, 17. aprila 2010, je v Sloveniji potekala največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije, Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Prostovoljci so čistili divja odlagališča, okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. V akciji so sodelovala tudi podjetja Zeos, katerega ustanovni član je Gorenje ter Surovina in Kemis, Gorenjevi hčerinski podjetji za ravnanje z odpadki. V Gorenju, d.d., so k podpori in sodelovanju pozvali tudi zaposlene.

Podjetje ZEOS, ki predstavlja vodilni sistem za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji in katerega ustavnovni član je tudi Gorenje, je akcijo z veseljem podprlo. Direktor Zeosa Emil Šehič: »Z namenom, da tudi mi pripomoremo k čistejši Sloveniji, smo se z veseljem odločili za sodelovanje v akciji. Prispevali smo z brezplačnim prevzemom, obdelavo in recikliranjem vse odpadne električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev, ki so se zbrala na dan akcije. Ugotavljamo, da se zbrane količine povečujejo iz leta v leto, v letu 2009 smo tako prevzeli 4 kilograme OEEO na posameznega prebivalca Slovenije in s tem izpolnili svoj delež obveznosti. Menimo, da so akcije, kot je »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« koristne, saj se moramo vsi skupaj zavedati, da je varovanje okolja in zdravja ljudi odgovornost vseh nas.«

V Zeosu so v lanskem letu uspeli zbrati in reciklirati 5.797 ton odpadne električne in elektronske opreme. Obdelavo in predelavo zbranega zagotavljajo s pogodbenimi partnerji v Sloveniji in tujini. Za čezmejno premeščanje ohišij hladilno zamrzovalnih aparatov, slikovnih cevi in pa odpadnih sijalk, za katere ni na voljo tehnologije za predelavo v Sloveniji, imajo pridobljena potrebna dovoljenja. V tujini so tako zagotovili pravilno predelavo 1.865 ton OEEO.

S svojo infrastrukturo je v akciji sodelovala tudi Surovina, Gorenjevo hčerinsko podjetje za ravnanje z odpadki iz Maribora. Gorenjevo vrhniško hčerinsko podjetje Kemis, ki se ukvarja s predelavo in odstranjevanjem nevarnih odpadkov, pa je k vseslovenski akciji prispevalo na svoj način - s čiščenjem bregov potoka Tojnica, ki teče mimo podjetja. Direktor Kemisa, Emil Nanut: »Ob Tojnici smo zbrali okoli 4 m3 različnih vrst odpakov in onesnaženja iz preteklih obdobij ter očistili tudi zavarovan meander pri Sinji Gorici. Na bregu potoka smo zasadili tudi nekaj dreves.« 

Slovenijo je v soboto čistilo 250.000 prostovoljcev, kar je dobrih pol milijona Slovencev. Pri čiščenju so aktivno sodelovale vse slovenske občine. Povprečna udeležba je dosegla 12 %. V mestni občini Velenje je v sobotni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!« sodelovalo okoli 3 tisoč prostovoljcev. S pomočjo številnih posameznikov, organizacij, institucij, podjetij, šol, vrtcev, klubov in društev so zbrali kar 558 kubičnih metrov odpadkov. Od tega je bilo približno 58 ton mešanih komunalnih odpadkov,16 ton železa, 14 ton gum, 1.600 kg nevarnih odpadkov in 5 kubičnih metrov stekla.