Arhiv novic

Sreda, 21. april 2010, Velenje

Erico v projektu Šaleška jezera

V sredo, 21. aprila 2010, so župan Mestne občine Velenje Srečko Meh, župan Občine Šoštanj Darko Menih, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved podpisali Sporazum o sodelovanju v skupnem projektu »Šaleška jezera – vodni vir in razvojni izziv Šaleške doline«. Izvajalec projekta bo Gorenjevo hčerinsko podjetje, institut za ekološke raziskave Erico.

Jezera v Šaleški dolini so v Sloveniji manj znana, ker so mlada in so nastala zaradi človekove dejavnosti. Gre za premogovniške ugreznine napolnjene z vodo pritokov Pake, ki teče skozi Šaleško dolino. Jezera služijo kot vodni vir za hlajenje Termoelektrarne Šoštanj, vodne in obvodne površine pa se uporabljajo tudi v rekreacijske, športne in turistične namene.

Z nastankom premogovniških ugrezninskih jezer v spodnjih tokovih pritokov Pake (Lepene, Sopote in Velunje) so se porečja spremenila v pojezerja, spremenile so se zaloge vode in s tem vodna bilanca, predvsem pa se je povečala občutljivost celotne pokrajine. Raztopljene snovi in trdni materiali, ki jih prinašajo vodotoki, se odlagajo v jezerih. Posledice se kažejo v prvi vrsti kot slabšanje kakovosti jezer, večanje vsebnosti organskih snovi in njihovo onesnaževanje.

Mag. Marko Mavec, direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo: »Z raziskavo želimo ugotoviti razloge za in vpliv različnih dejavnosti na proces evtrofikacije šaleških jezer. Pripravili bomo trajnostni model upravljanja jezer, ki bo vseboval predloge preventivnih in sanacijskih ukrepov, da bi zagotovili boljšo kakovost jezer in s tem ustrezne tehnološke vode ter pogoje za razvoj prostočasnih in drugih dejavnosti na jezerih in njihovih bregovih. Določili bomo smernice za rabo vodnih in obvodnih površin.«

Osnovni namen projekta je vzpostaviti sistem za vzdrževanje ravnotežja med vodno-ekološko vlogo jezer na eni in energetsko-industrijsko vodooskrbno ter rekreacijsko-turistično rabo na drugi strani. Predvideni rok izdelave projekta, ki bo potekal v treh fazah, je eno leto.